Tuesday, August 27, 2013ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ  ΠΟΣΟ
 για την ένταξη της  4ης ΠΕ της Νέας Μάκρης Αττικής, 
στο Αντικειμενικό Σύστημα προσδιορισμού της αξίας της γης .
            Γ. Μαυραγάνη  -  Απόφαση: 1131/ ΦΕΚ 1499, τ. Β΄/20/06/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Νέα Μάκρη είναι το γνωστό θέρετρο στην Ανατολική Ακτή της Αττικής, σε απόσταση 32 km  από το κέντρο της Αθήνας και διοικητικά ανήκει στον Δήμο Μαραθώνα.
Σε μεγάλη έκταση είναι κατοικημένη και Πολεοδομικά χωρίζεται σε 6 Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) και σε μερικές Πολεοδομικά αυτόνομες Περιοχές που έχουν ενταχθεί με ειδικά διατάγματα σε Σχέδιο Πόλεως.
Για κάποιους «ανεξήγητους» λόγους, για πολλά χρόνια και παρά τις επίμονες πιέσεις των κατοίκων, της Δημοτικής Αρχής αλλά και Βουλευτών της περιοχής, η 4η ΠΕ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΝΤΑΧΘΕΙ από το Υπουργείο Οικονομικών στους πίνακες περιοχών με καθορισμένη Αντικειμενική Αξία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων αφού ο εκάστοτε Έφορος μπορούσε ΣΧΕΔΟΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ να προσδιορίζει την αξία κάθε μεταβίβασης (αγοραπωλησία,  Γονική παροχή, κληρονομιά κλπ).
Η καταστροφική κορύφωση επήλθε με την πρόσφατη δήθεν «διόρθωση-αποκατάσταση» του προβλήματος, με την ένταξη της περιοχής της 4ης ΠΕ, στο Αντικειμενικό Σύστημα προσδιορισμού της αξίας της γης  αλλά στο ΤΕΡΑΣΤΙΟ, ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ  ΠΟΣΟ των 620,00 ΕΥΡΩ ανά μ2 με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Γ. Μαυραγάνη,- Απόφ. 1131/ ΦΕΚ 1499, τ. Β΄/20/06/2013 ), μια τιμή που είναι εκτός πραγματικότητας αφού
 1.  όμορες περιοχές που λαμβάνονται υπ όψη σύμφωνα με τον Νόμο για τον προσδιορισμό της Αντικειμενικής Αξίας  -[ΧΑΡΤΗΣ]- και μάλιστα με προφανώς εξαιρετικά πολεοδομικά πλεονεκτήματα, αξιολογούνται σε ποσά από 147,60 ευρώ έως 228,00 ευρώ.  
 (με τιμές του 2008 που σήμερα θεωρούνται κορυφαίες έως εξωπραγματικές)
-[ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1]-
 
 
2.  η τιμή αυτή, διαμορφώνει εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον σε βάρος των ακινήτων της 4ης ΠΕ  για κάθε πράξη μεταβίβασης, σε σχέση με τις όμορες όπως πχ ενδεικτικά,   …μεταβίβαση ακινήτου 500μ2 , με απολύτως όμοια χαρακτηριστικά, στην 3η ΠΕ  επιβαρύνεται με συνολικά έξοδα  9850,00 ευρώ  ενώ για την 4η ΠΕ επιβαρύνεται με 85.250,00 ευρώ.  -[ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2]-
Ο κος Υφυπουργός «ισχυρίζεται» ότι ένα οικόπεδο 1000 μ2 στην 4η ΠΕ αξίζει 620.000 ΕΥΡΩ. Σήμερα, προσφέρονται ΔΕΚΑΔΕΣ οικόπεδα, σε τιμές που κυμαίνονται από 100000 ΕΥΡΩ έως 300000 ΕΥΡΩ
ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΙΜΕΣ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ!!! ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
Καλούμε επωνύμως δημόσια και υπεύθυνα τον κο Υπουργό ή τον Πρωθυπουργό να έλθει να αγοράσει ένα οικόπεδο ΟΧΙ 620 ΑΛΛΑ 150ευρώ ΤΟ ΜΕΤΡΟ και να του πληρώσουμε ΚΑΙ τον φόρο επειδή ο Έφορος θα πιστέψει ότι το αγόρασε σαυτή την τιμή!!!
-[ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΧΑΡΤΗΣ]-        
-[ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1]-
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
4η ΠΕ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
(ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)
ΠΕΡΙΦΕΡ.
ΕΝΟΤΗΤΑ
(ΓΕΙΤΟΝΙΑ)
Έχει σχέδιο
Πόλης;
ΣΕ ΠΟΙΑ
ΦΑΣΗ;
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΞΙΑ
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ)
ΝΑΙ
ΟΛΟΚΛΗ
ΡΩΜΕΝΗ
0,32
203,75
ΝΑΙ
ΥΠΟ
ΕΝΤΑΞΗ
0,32
620,00
ΝΑΙ
ΟΛΟΚΛΗ
ΡΩΜΕΝΗ
0,60
219,20
ΝΑΙ
ΥΠΟ
ΕΝΤΑΞΗ
0,30
227,00
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙ
ΔΟΠΩΛΩΝ
ΝΑΙ
ΟΛΟΚΛΗ
ΡΩΜΕΝΗ
0,50
147,60
ΛΙΒΙΣΙ
ΝΑΙ
ΟΛΟΚΛΗ
ΡΩΜΕΝΗ
0,40
228,00
-[ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2]-
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 500 Μ2 ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 3ης ΚΑΙ ΤΗΣ 4ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ
3η ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ
(οικόπεδο 500 μ2)
4η ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ
(οικόπεδο 500 μ2)
ΦΟΡΟΣ
500μ Χ 205 Χ10% =9850 ΕΥΡΩ
500μ Χ620Χ10% = 31000 ΕΥΡΩ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ     
ΜΗΔΕΝ
37,50Χ620 = 23250 ΕΥΡΩ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
ΜΗΔΕΝ
50Χ620 =  31000 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ:
                
9.850,00  ΕΥΡΩ
           
85.250,00  ΕΥΡΩ
                                         
                  Βρίσκονται δίπλα-δίπλα, με ίδιο συντελεστή δόμησης-εκμετάλλευσης,
           στο ίδιο υψόμετρο, στην ίδια μέση απόσταση από την θάλασσα,
           με την ίδια περίπου υφή εδάφους και υπεδάφους…
η 3η ΠΕ είναι πλήρως διαμορφωμένη πολεοδομικά, με κοινόχρηστους χώρους κλπ
        ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 203,75 ΕΥΡΩ                   ... ενώ
η 4η ΠΕ έχει εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή !!!
        ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 620,00 ΕΥΡΩ